Bekendtgørelse for Grønland om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed


1468 af 13/12/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 1, stk.3, § 21, stk. 5 og § 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, fastsættes:

Se den tilknyttede PDF-fil