Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder


252 af 01/04/2005
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 43, stk. 2, § 348, stk. 2, 1. pkt., og § 373, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed fastsættes:

Se den tilknyttede PDF-fil