Bekendtgørelse for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral


199 af 16/03/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 65, stk. 1 og 2, § 75, stk. 3, og § 76, stk. 3, i kongelig anordning nr. 87 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil