Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdi.....


180 af 14/03/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 43, stk. 3, § 44, stk. 6, § 46, stk. 2, og § 93, stk. 3, i kongelig anordning nr. 87 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil