Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ..


205 af 16/03/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 23, stk. 8 og 9, § 24, stk. 2, og § 93, stk. 3, i kongelig anordning nr. 87 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil