Bekendtgørelse for Færøerne om, med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med retsvirkning i ...


200 af 16/03/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 57 d, stk. 1, i kongelig anordning nr. 87 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil