Betalingstjenesteområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

 

Generelt

Lov

LBK nr 1719 af 27/11/2020 - Lov om betalinger

Bekendtgørelser

BEK nr. 1259 af 28/11/2019 - Udbydere af betalingstjenesters indberetning af statistik om drift og misbrug af betalingstjenester 

BEK nr 877 af 12/06/2020 - Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. 

BEK nr 555 af 01/06/2016 - Flytning af betalingskonti eller betalingsordrer

BEK nr 1609 af 18/12/2018 - Repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokumentet og gebyropgørelse

BEK nr 1365 af 01/12/2017 - Interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner

BEK nr 1364 af 01/12/2017 - Offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel

Vejledninger

VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

VEJ nr 37 af 12/05/2010 - Til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

VEJ nr 9399 af 10/05/2021 - Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

 

Betalingsinstitutter

Lov

LBK nr 1805 af 12/12/2018 - Lov om betalingskonti

Bekendtgørelser

BEK nr 555 af 01/06/2016 - Flytning af betalingskonti eller betalingsordrer

BEK nr 1609 af 18/12/2018 - Repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokumentet og gebyropgørelse

BEK nr 1365 af 01/12/2017 - Interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner

BEK nr 1364 af 01/12/2017 - Offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel

 

Udsteder af elektroniske penge

Bekendtgørelser

BEK nr. 878 af 12/06/2020  - Beregning af det årlige abonnement i henhold til § 123, stk. 5, i lov om betalinger