Tredjepartsbetalinger (inducements)

Her kan du læse nærmere om reglerne vedr. tredjepartsbetalinger (inducements).

Kontakt

Vicekontorchef

Mette Scharling
33 55 84 06
mest@ftnet.dk

Hvad er tredjepartsbetalinger (inducements)?

Tredjepartsbetalinger er betalinger, som pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. modtager fra tredjeparter, i form af f.eks. gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser (inducements).

 

Hvad er formålet med reglerne om tredjepartsbetalinger (inducements)?

Med MiFID II-direktivet trådte nye regler for investorbeskyttelse i kraft. Reglerne regulerer, hvornår pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. må modtage betalinger fra tredjeparter. Sådanne betalinger er f.eks. gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser (inducements).

 

Hvad er indholdet i reglerne om tredjepartsbetalinger (inducements)?

Reglerne er implementeret i bekendtgørelse nr. 738 af 13. juni 2017 om tredjepartsbetalinger og implementerer reguleringen om inducements i MiFID II’s artikel 24, stk. 7-9. Reglerne er suppleret på niveau 2 af kapitel IV i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016. Reglerne trådte i kraft i to etaper:

 

Regulering af porteføljepleje og uafhængig rådgivning

  • Pr. 1. juli 2017 blev det forbudt for pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. at modtage tredjepartsbetalinger (f.eks. fra en investeringsforening), hvis et investeringsprodukt indgår i en porteføljeplejeordning, eller hvis virksomheden yder uafhængig rådgivning. Formålet med forbuddet er at fjerne virksomhedens incitament til at handle imod kundens bedste interesse ved at vælge bestemte – f.eks. provisionsbetalende – investeringsprodukter frem for andre produkter.

 

Regulering af øvrig investeringsservice og accessoriske tjenesteydelser

  • Pr. 3. januar 2018 skal pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. yde en kvalitetsforbedrende service til deres kunder, hvis de forsat lovligt skal kunne modtage tredjepartsbetalinger –  f.eks. når de yder investeringsrådgivning, og når kunder gennemfører rene ordreudførelser (”execution only”-handler). 

 

Hvor kan jeg læse mere om reglerne om tredjepartsbetalinger (inducements)?

Læs mere i følgende:

Læs nærmere om overvejelserne forud for implementeringen af reglerne om tredjepartsbetalinger i rapporten fra arbejdsgruppen om honorarmodeller.