Hvad er MiFID II & MiFIR?

Læs nærmere om MiFID II og MiFIR.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) blev vedtaget den 15. maj 2014. Reglerne i direktivet blev implementeret i dansk ret den 3. juli 2017, og finder anvendelse fra den 3. januar 2018. Det tidligere direktiv om markeder for finansielle instrumenter, direktiv 2004/39/EF (MiFID I), blev ophævet den 3. januar 2018.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) blev vedtaget den 15. maj 2014. Reglerne finder dog anvendelse fra den 3. januar 2018.

MiFID II og MiFIR indebærer en lang række vidtgående krav til handlen med finansielle instrumenter i EU. Der er dermed tale om en betydelig udvidelse af regelsættet i forhold til MiFID I. Formålet med MiFID II og MiFIR er at øge de finansielle markeders sikkerhed og effektivitet ved at øge handelsgennemsigtigheden og regelharmoniseringen, forstærke investorbeskyttelsen og udbedre de mangler, som MiFID I ansås for at have.

Mange af reglerne i MiFID II og MiFIR skal ses i lyset af begivenhederne under den finansielle krise, der blev indledt med Lehman Brothers’ konkurs i 2008. De skal også ses i lyset af den seneste teknologiske udvikling med blandt andet lynhurtige handler foretaget af computere, der kan give anledning til voldsomme prisudsving inden for kort tid, som f.eks. under ”lynkrakket” i USA i maj 2010.

 

Single Rulebook for EU Financial Markets

Figur af ISD (1996), der peger mod MiFID (2007), der peger mod både MiFIR (2018) og MiFID II (2018)