Aggregerede statistiske data

Finanstilsynet skal årligt fra 2017 offentliggøre aggregerede statistiske data om forsikringsselskaberne, forsikringskoncerner og Finanstilsynet

3SkemaAFinanstilsynet offentliggørelse af aggregerede statistiske data består af

 1. aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber,

 2. aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikringskoncerner,

 3. kvantitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet og

 4. kvalitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet.

De aggregerede årlige statistiske data om danske forsikringsselskaber og -koncerner skal offentliggøres senest 3 måneder efter indberetningen af de årlige kvantitative indberetningsskemaer (QRT’er) til Finanstilsynet.

 

I en overgangsperiode frem til 2020 har forsikringsselskaberne og -koncernerne en længere frist for indberetning, jf. bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner. De aggregerede statistiske data vil derfor blive offentliggjort som følger frem til 2020:

 

For individuelle selskaber:

 • 2017: 20 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

 • 2018: 18 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

 • 2019: 16 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

 • 2020 og frem: 14 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

For koncerner:

 • 2017: 26 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

 • 2018: 24 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

 • 2019: 22 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

 • 2020 og frem: 20 uger efter regnskabsårets afslutning (31. december) + 3 måneder

 

De kvantitative og kvalitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet skal offentliggøres senest 4 måneder efter den 31. december.

 

Til brug for offentliggørelsen er anvendt ”skema for offentliggørelsen af aggregerede statistiske data om tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber i henhold til direktiv 2009/138/EF” fra bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015.

 

Skema A: Aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber.

 

Skema B: Aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikringskoncerner.

 

Skema C: Kvantitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet.

 

Skema D: Kvalitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet.