Aggregerede statistiske data

Finanstilsynet skal årligt fra 2017 offentliggøre aggregerede statistiske data om forsikringsselska-berne, forsikringskoncerner og Finanstilsynet.

Finanstilsynet offentliggørelse af aggregerede statistiske data består af
  1. aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber,
  2. aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikringskoncerner,
  3. kvantitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet og
  4. kvalitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet.

De aggregerede årlige statistiske data om danske forsikringsselskaber og -koncerner skal offentliggøres senest 3 måneder efter indberetningen af de årlige kvantitative indberetningsskemaer (QRT’er) til Finanstilsynet.

 

De kvantitative og kvalitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet skal offentliggøres senest 4 måneder efter den 31. december.

 
Til brug for offentliggørelsen er anvendt ”skema for offentliggørelsen af aggregerede statistiske data om tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber i henhold til direktiv 2009/138/EF” fra bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015.
 
Skema A: Aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber.
 
Skema B: Aggregerede statistiske data om de tilsynsbelagte forsikringskoncerner.
 
Skema C: Kvantitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet.
 
Skema D: Kvalitative aggregerede statistiske data om Finanstilsynet.