SRD - om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Adgang til internationale regler

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (SRD I)

 

Læs den konsoliderede tekst på dansk her og engelsk her.

 

Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (EØS-relevant tekst), der skal være gennemført den 10. juni 2019. (SRD II)

Læs direktivet på dansk her og engelsk her.

Kort introduktion

Det overordnede formål med direktivet er

  • at bidrage til langsigtet bæredygtighed i selskaber i EU,
  • at skabe et attraktivt miljø for aktionærer og
  • at forbedre grænseoverskridende stemmeafgivelse ved at gøre aktieinvesteringskæden mere effektiv for på den måde at bidrage til vækst, jobskabelse og EU's konkurrenceevne.

Direktivet skal bidrage til at give aktionærer et mere langsigtet perspektiv og sikre bedre driftsbetingelser for børsnoterede selskaber.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 9. juni 2017

Anvendelsesdato (Gennemførselsdato/implementeringsfrist): 10. juni 2019