Prospektforordningen

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres,

når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af

direktiv 2003/71/EF.

Læs forordningen her på dansk og engelsk.

Kort introduktion

Forordningen om prospekter fastsætter harmoniserede principper og regler om det prospekt, der skal udarbejdes,
godkendes og offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret
marked. Forordningen har til formål at sikre investorbeskyttelse og styrke det indre marked for kapital ved fremlæggelse af ensartede oplysninger til brug for en investeringsbeslutning og regler om god forretningsskik.

Det tidligere prospektdirektiv 2003/71/EF erstattes med denne forordning.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/07/2017

Anvendelsesdato: 21/07/2019. Visse bestemmelser med anvendelse fra 20/07/2017 hhv. 21/07/2018.