Overtagelsesdirektivet

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud

Implementering i dansk lovgivning

Lov/Bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder 

LBK nr. 12 af 08/01/2018 

Kap. 8

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud

1171 af 31/10/2017

 

Vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

VEJ nr 9849 af 03/10/2018 


 

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/2014/677

 

Information om aktionæraktivisme i forhold til at handle i forståelse med andre under overtagelsestilbudsreglerne