Retsakter - IDD

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution.

Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf).

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 22/02/2016

Anvendelsesdato: 23/02/2018

Kort introduktion

Direktivet giver forbrugere og private investorer, der køber forsikringsprodukter eller forsikringsbaserede investeringsprodukter, større gennemsigtighed vedrørende forsikringsdistributører med hensyn til produkternes priser og omkostninger, samt bedre og mere forståelig information, så forbrugerne kan træffe mere kvalificerede beslutninger.

 

IDD quick fix

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/411/EU af 14. marts 2018 om ændring af direktiv 2016/97/EU for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger.

Læs direktivet her på dansk og på engelsk.

IDD quick fix fastsætter, med tilbagevirkende kraft fra den 23. februar 2018, anvendelsesdatoen for IDD til den 1. juli 2018. 

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

EIOPA-BoS-13-16

Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling