IDD

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution. Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf).

Kort introduktion

Direktivet giver forbrugere og private investorer, der køber forsikringsprodukter eller forsikringsbaserede investeringsprodukter, større gennemsigtighed vedrørende forsikringsdistributører med hensyn til produkternes priser og omkostninger, samt bedre og mere forståelig information, så forbrugerne kan træffe mere kvalificerede beslutninger.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 22/02/2016

Anvendelsesdato: 23/02/2018