ELTIF

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde.

 

Læs forordningen her på dansk og engelsk.

 

Kort introduktion

Forordningen fastsætter regler på EU-plan for godkendelse af investeringspolitik og driftsbetingelser for europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er). En ELTIF skal overholde denne forordning for at kunne blive markedsført i EU.

 

Anvendelsesdato

 

Ikrafttrædelsesdato: 08/06/2015

Anvendelsesdato: 09/12/2015