Boligkreditdirektivet

Direktiv

  • Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)
  • Ikrafttræden: 28. februar 2014

Anvendelse fra senest d. 21. marts 2016

 

 

Retningslinjer og henstillinger fra EBA

Nr.

Titel

EBA/GL/2016/06 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester.