Realkreditinstitut

Her finder du EU-reglerne for realkreditinstitutter. Klik dig videre via de enkelte forordninger og direktiver og se en samlet oversigt over delegerede retsakter samt retningslinjer og henstillinger fra EBA.

Tværgående regler

Hvidvask

Regnskabsregler 

ESMA-EBA-principper for fastsættelse af benchmarks

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Forordninger & direktiver

 • CRR/CRD IV - om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber / om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber
 • CRR II/CRD V - forordning om ændring af CRR og EMIR og direktiv om ændring af CRR
 • CRR - IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse
 • BRRD – om ændring af artikel 108 i BRRD for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens
 • BRRD - om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber
 • BRRD II -  om ændring af BRRD for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og direktiv 98/26/EF 
 • DGSD - om indskudsgarantiordninger
 • MCD - boligkreditdirektivet, om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse
 • 1125/2014 - minimumsbeløb for erhvervsansvarsforsikring/garanti for kreditformidlere ( boligkreditformidlere)

Realkreditinstitut med tilladelse som værdipapirhandler

 • Markedsmisbrug - / om insiderhandel og kursmanipulation
 • MiFID - om markeder for finansielle instrumenter