Forsikringsmægler

Her finder du EU-reglerne for forsikringsmæglere. Klik dig videre via de enkelte forordninger og direktiver og se en samlet oversigt over delegerede retsakter samt retningslinjer og henstillinger fra EIOPA.

Tværgående regler

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Forordninger & direktiver