Arbejdspladsen Finanstilsynet

Finanstilsynet udfører en vigtig samfundsopgave, og som medarbejder oplever du udviklingen i den finansielle sektor på nærmeste hold.

Hvad skal du arbejde med?

I finansloven optræder Finanstilsynets opgaver som tilsynet med de finansielle virksomheder, lovgivningsopgaver og informationsopgaver. Læs mere om vores opgaver ved at følge linket nedenfor.

Medarbejdertilbud

En velfungerende arbejdsplads har plads til, at medarbejderne udfolder andre sider end de faglige. Derfor lægger vi vægt på, at tilbud til medarbejderne også har social karakter.