Solvens

Kravene til finansielle virksomheders solvens og minimumskapital er de vigtigste bestemmelser til sikring af indskydere, obligationsindehavere, forsikringstagere og øvrige kreditorers krav. Reglerne sikrer, at der er en kapital som en stødpude for kreditorernes krav.

Formålet med sovlensreglerne i forhold til kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v. er at sikre, at institutterne til enhver tid har kapital nok til at kunne opfylde kreditorernes krav.

Solvensreglerne er således centrale i forhold til stabiliteten i den finansielle sektor.

Det individuelle solvensbehov afhænger af den risikoprofil, virksomheden har valgt.

Samtidig med indførslen af individuelle solvensbehov indførtes risikobaserede solvenskrav, der i videre udstrækning tager højde for virksomhedernes risikoprofil.

Solvens II handler om risikobaseret kapitalkrav, individuelt solvensbehov, beskyttelse af kunderne og fælles regler for forsikringsområdet på EU-plan.

Reglerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.