Meddelelse om etablering af filial eller grænseoverskridende tjenesteydelser

Kommissionens gennemførselsforordning (EU) Nr. 926/2014 af 27. august 2014 indfører standardformularer for kreditinstitutter til brug for meddelelser til myndighederne, om udøvelsen af etableringsretten for filialer og den frie udveksling af tjenesteydelser.

Meddelelser angående etablering eller tjenesteydelser accepteres på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Pasmeddelelserne kan sendes fysisk eller elektronisk til:

 

Finanstilsynet

Strandgade 29

1401 København K

E-mail: finanstilsynet@ftnet.dk

 

Bilag 1:
Bilag I anvendes til pasmeddelelse om etablering af en filial eller meddelelse om ændring af en filials oplysninger.

Annex I: Form for the submission of a branch passport notification or a change in a branch

 

Bilag 3:
Bilag III anvendes ved underretning om størrelsen og sammensætningen af kapitalgrundlaget og kapitalgrundlagskrav.

Annex III: Form for the communication of the amount and composition of own funds and own funds requirements

 

Bilag 4:
Bilag IV anvendes ved indgivelse af meddelelse om planlagt ophør af en filials virksomhed. 

Annex IV: Form for the submission of a notification which concerns a planned termination of the operation of a branch

 

Bilag 5:
Bilag V anvendes ved meddelelse om tjenesteydelser

Annex V: Form for the submission of services passport notification