Ansøgning om adgang til at byde på auktioner for CO2-kvoter

Værd at vide

Udfyldbar pdf: Udfyld først felterne med tekst/kryds af, hvorefter dokumentet gemmes.

Indsend skemaet samt eventuelle bilag til Finanstilsynet@ftnet.dk

Se også

Digital signatur

Visse ikke-finansielle virksomheder, der ønsker at byde direkte på auktioner for todages spot eller femdages futures vedrørende CO2-kvoter, kan ansøge Finanstilsynet om tilladelse hertil.

Det drejer sig om virksomheder, der handler for egen regning med finansielle instrumenter eller yder investeringsservice med råvarederivater eller derivataftaler, jf. bilag 5, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, til kunder i deres hovederhverv, dog under forudsætning af, at dette er en accessorisk aktivitet til deres hovederhverv på koncernniveau, og såfremt dette hovederhverv ikke er investeringsservice eller virksomhed som pengeinstitut eller realkreditinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 676 af 26. juni 2012 om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet meddeler tilladelse, når ansøgerne opfylder betingelserne i artikel 59, stk. 5, i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010.

 

Fremsend skemaet via e-mail inklusiv bilag.
Skemaet skal som udgangspunkt signeres med digital signatur.