Anmeldelse af markedsføring af en alternativ investeringsfond i et andet EU/EØS land af en forvalter med registreret hjemsted i Danmark

Værd at vide

Udfyldbar pdf: Udfyld først felterne med tekst/kryds af, hvorefter dokumentet gemmes.

Indsend skemaet samt eventuelle bilag til Finanstilsynet@ftnet.dk

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) og som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land til professionelle investorer i et andet EU/EØS land skal anmelde dette til Finanstilsynet jf. § 81 i FAIF-loven.

I forbindelse med anmeldelsen af markedsføring af en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land i Danmark har Finanstilsynet udarbejdet et anmeldelsesskema, som skal anvendes. Dette skema, sammen med vedlagt dokumentation bliver af Finanstilsynet videresendt til de kompetente myndigheder i de lande, hvor fonden ønskes at blive markedsført.

Notifikationsskemaet findes her.

Notifikationen kan indsendes til finanstilsynet@ftnet.dk
Grænseoverskridende markedsføring kan først påbegyndes, når forvalteren har fået underretning herom fra Finanstilsynet.