Q&A om LEI-koder

Generelle spørgsmål

1. Hvad er en LEI-kode (Legal Entity Identifier)?

En LEI-kode er en global unik identifikationskode, som bliver brugt til at identificere juridiske enheder, der bl.a. deltager i transaktioner på finansmarkederne. Det globale LEI-system blev oprettet på baggrund af en anmodning fra G20-landene. Formålet med LEI-systemet er at styrke det globale tilsyn med finansmarkederne, herunder den løbende markedsovervågning og identifikation af systemiske risici.

En LEI-kode er unik for den juridiske enhed, den er tilknyttet, og derfor skaber LEI-systemet et fundament for præcis identifikation af den juridiske enheds ageren på finansmarkederne.

 

Alle udstedte LEI-koder er offentlige og kan ses på:

 

https://www.gleif.org/en/lei/search

LEI-koder gør det muligt at identificere juridiske enheder entydigt og spore deres adfærd på de finansielle markeder. LEI-koder øger derfor gennemsigtigheden, ligesom det er et vigtigt redskab i den markedsovervågning, der forestås af finansielle tilsynsmyndigheder.

Man kan erhverve en LEI-kode gennem en organisation, der udsteder LEI-koder – en LOU (Local Operating Unit). Man bestemmer selv, hvilken LEI-kodeudsteder man vil benytte. Der findes ingen danske LEI-kodeudstedere, men man kan købe en LEI-kode fra en udenlandsk udsteder.

 

Listen af udstedere, og hvem de udsteder til, kan findes nederst på denne side:

 

https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

 

Erhvervelse af en LEI-kode er forbundet med omkostninger, og der er desuden et årligt gebyr til drift af systemet. Omkostningerne afhænger af den udbyder, som man vælger at erhverve sin LEI-kode igennem.

MiFIR-relaterede spørgsmål

Fra den 3. januar 2018 udvides værdipapirhandlernes rapporteringsforpligtelse til også at omfatte oplysninger om unikke identifikationskoder på kunderne. En værdipapirhandler må i fremtiden kun gennemføre en transaktion for en kunde, der er en juridisk person, hvis kunden forinden har oplyst sin LEI-kode. Hermed bliver det obligatorisk for en juridisk person, der ønsker at handle med værdipapirer, at anskaffe sig en LEI-kode. Det følger af MiFIR.

Baggrunden for kravet er at sikre en effektiv markedsmisbrugsovervågning, hvor kundeidentifikationen er ensartet, entydig og pålidelig i hele EU.

 

Bemærk dog, at ESMA den 20. december 2017 offentliggjorde en udtalelse om brugen af LEI-koder for kunder (der er juridiske personer) hos investeringsselskaber. ESMA gav med udtalelsen mulighed for, at det frem til den 3. juli 2018 er muligt for kunder hos investeringsselskaber at handle værdipapirer uden i forvejen at have en LEI-kode. Det forudsætter, at investeringsselskabet inden handlen får al den nødvendige information fra kunden til, at selskabet kan ansøge om en LEI-kode på vegne af kunden, og at selskabet straks derefter ansøger om en LEI-kode på vegne af kunden.

5. Hvem skal have en LEI-kode?

Alle juridiske personer, som ønsker at sælge eller købe værdipapirer, skal fra den 3. januar 2018 have en LEI-kode. Begrebet juridisk person omfatter alle former for selskaber, hvad enten de er privat eller offentligt ejede, men også foreninger, andelsboligforeninger og fonde med mere.

 

Fysiske personer bliver identificeret med deres nationale identifikationsnummer (CPR-nummer), og de skal derfor ikke have en LEI-kode.

 

5.1 Jeg driver en enkeltmandsvirksomhed, skal jeg have en LEI-kode?

Nej, en enkeltmandsvirksomhed, der handler med alle andre finansielle instrumenter end derivater, skal ikke have en LEI-kode. En enkeltmandsvirksomhed, der handler med derivater, skal dog have en LEI-kode i overensstemmelse med EMIR-forordningen.

Nej. Antallet eller værdien af værdipapirer, der handles er uden betydning. 

Et CVR-nummer kan ikke tjene som unik international identifikationskode for transaktioner på finansmarkederne, da CVR-nummeret er dansk og derfor kun bruges i Danmark.

En værdipapirhandler må ikke udføre eller gennemføre en ordre eller transaktion for en juridisk person, hvis denne ikke har en LEI-kode. Det vil sige, at den juridiske person ikke kan købe eller sælge værdipapirer.

 

Bemærk dog, at ESMA den 20. december 2017 offentliggjorde en udtalelse om brugen af LEI-koder for kunder (der er juridiske personer) hos investeringsselskaber. ESMA gav med udtalelsen mulighed for, at det frem til den 3. juli 2018 er muligt for kunder hos investeringsselskaber at handle værdipapirer uden i forvejen at have en LEI-kode. Det forudsætter, at investeringsselskabet inden handlen får al den nødvendige information fra kunden til, at selskabet kan ansøge om en LEI-kode på vegne af kunden, og at selskabet straks derefter ansøger om en LEI-kode på vegne af kunden.

Nej. Det er først i forbindelse med et køb eller et salg, at en LEI-kode er påkrævet. Derfor må man gerne eje værdipapirer uden at have en LEI-kode.

Det er uden betydning, om selskabet er momsregistreret eller ej. Hvis et selskab, fond, forening eller anden juridisk person oplever problemer med at få en LEI-kode, fordi man ikke har et momsnummer, kan man prøve en anden LEI-udsteder.