ABIS - Halvårsberetning og årsberetning

Indsendelsesfrist

Halvår: 1. oktober 

År: 1. april

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem - FIONA.

Indsendes af: Betalingsinstitutter og e-penge-institutter

Indberetning fra og med 201921

Indberetning til og med perioden 201822

Link til information om det fælles indberetningssystem FIONA

Vejledning til registrering af kontaktpersoner for indberetning til FIONA Online