Indberetning for ledende medarbejdere

Markedsmisbrugsforordningen (MAR) har fundet anvendelse siden den 3. juli 2016. Find materiale til brug for ledende medarbejderes og nærtståendes indberetning til Finanstilsynet.

kONTAKT

Problemer med indberetning? Finanstilsynets kapitalmarkedskontorer hjælper med såvel faglig som teknisk support.

33 55 82 82
oam@ftnet.dk 

Indberetninger om ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner skal ske til Finanstilsynets indberetningsportal OAM.

Du kan som ledende medarbejder enten selv foretage indberetningen eller lade fx udstederselskabet indberette transaktionen for dig. Hvis du vil have en anden til at indberette transaktionen for dig, kan du benytte fuldmagtsfunktionen i systemet. Du kan læse om, hvordan du tildeler en fuldmagt.

Det er vigtigt, at den korrekte kategori anvendes i forbindelse med indberetningen. Du skal vælge "Indberet meddelelse" og herunder "Ledende medarbejder".

Når du skal foretage en indberetning til Finanstilsynet, skal du bruge standardformularen. Dette følger af Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2016/523.
Den findes nedenfor både på dansk og engelsk. 

Vejledning

Det kan være en hjælp, første gang du skal indberette til Finanstilsynet, at læse beskrivelsen af standardformularen, således at denne bliver udfyldt korrekt. Denne findes her: Beskrivelse af standardformularen

I Finanstilsynets Q&A har vi besvaret nogle af de hyppigste spørgsmål, vi får i forbindelse med indberetning.

Særligt skal man være opmærksom på, at juridiske personer ligeledes kan være nærtstående til en ledende medarbejder.

Mere information om reglerne og forpligtigelsen til at indberette sine transaktioner som ledende medarbejder og nærtstående.