2016

Ny undersøgelse ser på danskernes regneevner og viden om finansielle spørgsmål

26.11.2016

Undersøgelsen som Epinion har lavet for Penge- og Pensionspanelet viser, at 43 % har problemer med at svare rigtigt på et regnespørgsmål, hvor man skal finde totalen ud fra en oplysning om to tredjedele. 17 % kan ikke svare rigtigt på et spørgsmål om renters rente. Knap 48 % kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål om regnefærdighed og 50 % kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål om finansiel forståelse.

”Tallene tyder på, at en del voksne danskere har problemer med relativt enkle beregninger som fx sandsynlighedsregning og division og samtidig mangler viden om finansielle begreber. Det er vigtigt at have for øje, når det handler om at hjælpe danskerne til at blive bedre til at styre den daglige økonomi, siger Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet.

Undersøgelsen, som er baseret på en svensk undersøgelse, sammenligner blandt andet spørgsmålene om finansiel forståelse med andre lande. Her ligger danske forbrugere på niveau med både de tyske og de svenske forbrugere.

Ser man på hvilke faktorer der har betydning for regnefærdighed og finansiel forståelse, så viser undersøgelsen, at køn, alder, uddannelse og indkomst blandt andet har en betydning.

Se hele undersøgelsen om regnefærdighed og finansiel forståelse


Fakta fra undersøgelsen

En undersøgelse om regnefærdighed og finansiel forståelse blandt danskere ml. 25-75 år viser, at: 

  • 43 % ikke kan svare rigtigt på et spørgsmål, hvor man skal finde totalen ud fra en oplysning om to tredjedele.
  • 22 % ikke kan give et korrekt svar på spørgsmålet om at dele to millioner med fem.
  • 19 % ikke kan svare rigtigt på et spørgsmål omkring en sandsynlighed på 10 %.
  • Knap 48 % kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål om regnefærdighed.
  • 3 ud af 10 ikke kan svare korrekt på et spørgsmål om inflation og købekraft.
  • 1 ud 4 har problemer med at svare korrekt på spørgsmål om risiko og diversificering.
  • 17 % ikke kan give et korrekt svar på spørgsmålet om renters rente.
  • 50 % kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål om finansiel forståelse. 

Undersøgelsen er gennemført af Epinion i perioden 8. august til den 13. september 2016. Der er gennemført 1000 telefoninterviews blandt repræsentative danskere i aldersgruppen 25-75 år.