2016

Gode takter i danskernes daglige økonomi

18.07.2016

Ny undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet viser, at mange danskere er gode til at styre deres økonomi og træffer sunde pengevalg

Undersøgelsen som TNS Gallup har lavet for Penge- og Pensionspanelet viser, at danskerne er blevet bedre til at holde styr på deres penge. 3 ud af 4 har prøvet at lægge et budget for deres privatøkonomi og blandt denne gruppe svarer 66 %, at de aktivt lægger budget og dermed opdaterer det når der sker større ændringer i deres liv. 77 % svarer at de sparer op hver måned. I målingen fra 2013 svarede 54 % at de sparede op hver måned.

                                                                                     

”Tallene viser en positiv tendens til, at flere danskere faktisk bruger budgettet til at skabe overblik over deres økonomi. Samtidig er der flere som sparer op hver måned. Vi kan også se, at det som danskerne primært fortæller at de sparer op til, er uforudsete udgifter, ferier og oplevelser samt større ting i boligen. Alt sammen gode vaner der mindsker behovet for fx at optage dyr forbrugsgæld, siger Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet.

Styr på mobilbanken og kassekreditten som backup

Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 har en kassekredit og blandt denne gruppe svarer 39 % at de aldrig trækker på kreditten. Kun 15 % svarer, at de dagligt er i minus på deres kassekredit. I forhold til brugen af netbank og mobilbank, så svarer knap 7 ud af 10, at de tjekker den hver uge. På spørgsmålet om, hvorvidt man ville kunne skaffe 10.000 kr. indenfor den næste måned, hvis et uforudset behov opstod, svarer kun 10 % at de helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke ville kunne skaffe pengene.

 

”Svarene tyder på, at mange danskere bruger kassekreditten som backup fx ved uforudsete udgifter og rigtig mange følger godt med i hvad der står på kontoen. Det er positivt og kan være med til at gøre dem mindre finansielt sårbare, fordi de har et godt overblik og en buffermulighed”, forklarer Louise Skjødsholm.

 

Se undersøgelsen om danskernes daglige økonomi

 

Fakta fra undersøgelsen

 

En undersøgelse blandt danskere ml. 18-74 år viser, at:

 

  • 76 % har prøvet at lægge et budget for deres privatøkonomi. I 2015 svarede 56 % ja til at de havde lagt et budget for deres privatøkonomi.
  • Blandt dem som har prøvet at lægge budget, der svarer 66 % at de lægger aktivt budget – dvs. opdaterer det når der sker større ændringer i deres liv.
  • 77 % sparer op hver måned. I 2013 svarede 54 % at de sparede op hver måned.
  • Blandt dem som sparer op hver måned, så sparer de primært op til uforudsete udgifter, ferier og oplevelser samt større ting til boligen.
  • 4 ud af 10 danskere har en kassekredit. Blandt de unge ml. 18-34 år er det 2 ud af 10 som har dette.
  • Blandt dem som har en kassekredit, så svarer hele 39 % at de aldrig trækker på den og 27 % trækker på den et par gange om året. 15 % svarer at de dagligt trækker på deres kredit.
  • 68 % tjekker deres mobilbank/netbank hver uge. 27 % tjekker deres status et par gange pr måned. Det vil sige at stort set alle (95 %) tjekker mobilbank/netbank hver måned.
  • 33 % svarer at de har forbrugslån. Det er samme andel som i 2015 undersøgelsen. Det gennemsnitlige beløb som husstanden skylder væk ligger på omkring 70.000 kr. Det er samme niveau som i 2015.
  • Kun 10 % svarer at de helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke ville kunne skaffe 10.000 kr. indenfor den næste måned, hvis et uforudset behov opstod.


Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup i maj 2016 blandt 1042 repræsentative danskere.