2013

Tre ud af ti danske husstande oplever, at de ikke altid kan få pengene til at strække

05.12.2013

30 pct. af de danske husstande har oplevet, at de ikke altid kan få deres sædvanlige indtægt til at dække deres faste udgifter og forbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet.

"Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse viser, at det er de uforudsete udgifter, som er den største årsag til, at danskerne oplever problemer med at få pengene til at strække," siger Louise Skjødsholm, konsulent i finansielt forbrug fra Penge- og Pensionspanelet.

Undersøgelsen viser også, at blandt de 30 pct. husstande som oplever problemer med at få pengene til at slå til, har hver sjette husstand taget lån, for at kunne betale regningerne.

"Det er svært i husstanden at få overblik over hvilke udgifter der kommer på forskellige tidspunkter. Især regninger som kommer hvert kvartal eller midt i en måned kan være svære at få med ind i det daglige budget. Vi anbefaler derfor at lægge penge til side til en buffer, så budgettet er polstret, både hvis køleskabet går i stykker eller hvis der kommer en regning som du ikke har taget højde for," siger Louise Skjødsholm.

På Penge- og Pensionspanelets webguide er det muligt at få gode råd om betalingsproblemer og om, hvad man kan gøre for at planlægge sin økonomi.

Undersøgelsen viser desuden, at forbrugsgælden ikke er helt lige så stor som tidligere. De danskere, som oplever problemer med at få pengene til at strække, skylder i gennemsnit 101.000 kr. til forbrugslån pr. husstand. I 2011 var tallet 136.000 kr.

Læs hele undersøgelsen om danskernes betalingsproblemer

Find webguiden med de gode råd på www.raadtilpenge.dk/gaeld