2010

Store forskelle i bankers syn på risiko ved investering

10.05.2010

Investeringslystne bankkunder skal nøje overveje, hvor store risici de ønsker at løbe, hvis de påtænker at købe investeringsbeviser. Der kan nemlig være forskel på, hvilken reel risiko, kunder løber ved at følge de forskellige pengeinstitutters anbefalinger. Det viser en ny undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet.

Penge- og Pensionspanelet har i undersøgelsen bedt 12 store og små pengeinstitutter om et konkret investeringsforslag til en kunde med henholdsvis lav, mellem og høj risikoprofil. I alle tre situationer er pengeinstitutterne bedt om et forslag til at investere et beløb på 100.000 kr. i investeringsbeviser.

”Som eksempel viser vores undersøgelse, at andelen af aktiebaserede investeringsbeviser kan svinge meget inden for den samme risikokategori. I den lave risikokategori varierer aktieandelen i pengeinstitutternes porteføljeforslag således mellem 0 og 35 %,” siger Penge- og Pensionspanelets formand, professor Carsten Tanggaard.

Undersøgelsen viser også, at pengeinstitutterne typisk kun anbefaler investeringsbeviser fra de udbydere, som de har formidlingsaftaler med og har særlig tilknytning til.

Samtidig viser undersøgelsen, at pengeinstitutternes porteføljeforslag indeholder relativt mange forskellige afdelinger – typisk 5-7 forskellige.

”Det er ganske mange forskellige investeringsbeviser, når det drejer sig om en investering på 100.000 kr. Det øger naturligvis risikospredningen, men indebærer samtidig en risiko for forøgede omkostninger,” siger Carsten Tanggaard.

Endelig viser en rundringning til medarbejdere i pengeinstitutterne, at de har et godt kendskab til ”Årlige Omkostninger i Procent”, idet de i vidt omfang oplyser ÅOP til kunder, som spørger direkte til omkostningerne ved investeringsforeningsbeviser.

Kontaktperson:

Carsten Tanggaard, formand, Penge- og Pensionspanelet
Direkte tlf.nr.: 89 42 15 68
Mobil tlf.: 41 28 70 91

Se pressemeddelelsen i pdf