Overblik over lånetyper til boligen

Prioritetslån med afdrag

Et prioritetslån er et banklån, hvor der ligesom ved realkreditlån tages pant i din bolig. Prioritetslån kan være skruet sammen på mange forskellige måder, og vilkårene er derfor være forskellige fra bank til bank.

Lånet kan enten fungere som et traditionelt banklån, eller det kan fungere som en kassekredit, hvor du har en øvre grænse for, hvor meget du kan låne. Men derudover vælger du selv, hvornår og hvor meget du vil trække på lånet og sætte ind igen inden for den aftalte låneramme. Prioritetslånet kan også være forbundet til din indlånskonto i banken, så du kun skal betale rente af det beløb, du samlet set har lån af banken. Hvis du eksempelvis har lånt 500.000 kr. af banken og har 400.000 kr. stående på din indlånskonti, kommer du kun til at betale rente af 100.000 kr.

Renten på prioritetslån er typisk variabel, dvs. at den kan svinge op og ned. Banken kan i din låneaftale fastsætte rammerne for, hvordan renten på lånet fastsættes. Renten kan eksempelvis fastsættes af banken eller følge en såkaldt referencerente, fx den officielle CITA-rente eller renten på en specifik obligation.

Løbetiden på et prioritetslån aftales med banken. Lånet fås både med og uden afdragsfrihed.

Lånet findes også uden afdrag




 • Konvertering

  Lånet kan ikke konverteres

  Et prioritetslån kan som udgangspunkt ikke konverteres. Afhængigt af, hvordan lånet er skruet sammen, kan du altid indfri lånet ved at betale det, du skylder. Du kan med andre ord omlægge lånet ved at optage et nyt og betale restgælden på prioritetslånet. Undersøg med din bank de nærmere vilkår omkring indfrielse og konvertering af prioritetslånet.

  Læs mere om konverterebare og inkonverterbare boliglån 

 • Risiko

  Lånet har høj risiko

  Da renten er variabel, er risikoen for et prioritetslån høj. Med et prioritetslån kan renten og tillægget til pengeinstituttet løbende blive ændret. Stiger renten, vil du komme til at betale mere for lånet.

  Vær opmærksom på, at prisen på boliger typisk falder, når renten stiger. Falder priserne meget i en periode, kan du risikere, at du kommer til at skylde mere væk, end det boligen er værd. Det kan være et problem, hvis du ønsker eller er nødt til at sælge din bolig på et tidspunkt, hvor prisen på boligen er lav. Så risikerer du at stå tilbage med en restgæld fra salget af boligen.

  Tal altid med din rådgiver om risikoen ved de forskellige lånetyper, inden du træffer dit valg.

Sammenlign med andre låntyper