Billede nr 1
Karen, 25 år

Fuldmægtig

Som færdiguddannet cand.polit. bliver Karen ansat som fuldmægtig i Økonomiministeriet, hvor hun arbejder med konjunkturvurderinger for dansk økonomi og generel monitorering af samfundsudvikling.

Billede nr 1
Karen, 27 år

Desk Officer

To år senere rykker Karen til EU-kommissionen som Desk Officer. Her varetager hun konjunkturvurdering for dansk økonomi og udformer politikanbefalinger til Danmark – blandt andet angående vurderinger af pensionsalder, arbejdsmarkedsreformer mm.

Billede nr 1
Karen, 30-35 år

Fuldmægtig, Specialkonsulent & Chefkonsulent

Som fuldmægtig i Erhvervs- og Økonomiministeriet er Karens arbejde fokuseret på finansiel regulering, bankerne, indskydergarantiordninger og regnskabsregler. Hun bliver senere specialkonsulent og derefter chefkonsulent inden for samme område.

Billede nr 1
Karen, 35-36 år

Vicekontorchef, Kontorchef

Karen bliver ansat som vicekontorchef hos Finanstilsynet – først ved kontoret for kollektive investeringer og senere for kontoret for store banker. Efter halvandet år bliver Karen forfremmet til kontorchef for kontoret for mindre banker, hvor der føres tilsyn med de mindre pengeinstitutter, og hvor hun er med i oprydningsarbejdet efter finanskrisen.

Billede nr 5
Karen, 44 år

Vicedirektør

I dag er Karen vicedirektør for søjlen for kapitalmarkedsområdet hos Finanstilsynet.