Billede nr 1
Jon, 25 år

Økonom

Med en uddannelsesmæssig baggrund som cand.polit. bliver Jon ansat som økonom ved Nationalbankens betalingsformidlingsafdeling. Her arbejder han med policy-udvikling på betalingsområdet og med overvågning af systemer for nationale og internationale betalinger.

Billede nr 1
Jon, 28 år

Fuldmægtig

Som fuldmægtig i Finanstilsynet arbejder Jon som ekspert på betalingstjenesteområdet ved kontoret for governance, hvidvask og betalingstjenester. Her tager han også del i arbejdet med forhandling af EU-regler samt direktiver og tilsynsførelse på betalings- og hvidvaskområdet.

Billede nr 1
Jon, 30 år

Specialkonsulent

Stadig hos Finanstilsynet rykker Jon videre til en rolle som chef/specialkonsulent. Her er han team-leder og ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af Finanstilsynets Fintech-initiativer, herunder Finanstilsynets regulatoriske sandkasse ‘FT Lab’. Han arbejder i denne stilling også med at understøtte iværksættere på det finansielle område og med at øge Finanstilsynets forståelse af ny teknologi.

Billede nr 1
Jon, 33 år

Vicekontorchef

I dag er Jon vicekontorchef for Fintech, betalingstjenester og governance hos Finanstilsynet.