//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1997


Bunden af teksten Forige Næste Forside


BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER

TABEL 4.5. OBLIGATIONER M.V. FORDELT EFTER UDSTEDER

 

1997

1996

1995

-mio.kr.-

Bogført værdi
5.1 Skatkammerbeviser

23.320

22.323

35.482

5.2 Statsgældsbeviser

12.891

32.888

23.628

5.3 Andre obligationer udstedt af staten, herunder Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

53.560

47.018

47.538

5.4 Obligationer udstedt af kommuner

564

91

34

5.5 Realkreditobligationer

83.486

70.736

55.735

5.6 Kreditforeningen af kommuner i Danmark

1.871

1.091

553

5.7 Dansk Landbrugs Realkreditfond

1.931

1.955

1.695

5.8 Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

2.005

959

982

5.9 Danmarks Skibskreditfond

6.330

4.001

3.583

5.10 Kongeriget Danmarks Fiskeribank

59

95

74

5.11 Færøernes Realkreditinstitut

-

-

1

5.12 Andre obligationsudstedende institutter

2.700

3.864

2.986

5.13 Koncessionerede selskaber og erhvervsvirksomheder

2.898

1.331

1.975

5.14 Andre obligationer m.v. (herunder udenlandske)

99.169

91.043

76.422

  I alt

290.782

277.397

250.688

tabel 4.5 fortsættes

BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER

TABEL 4.5 FORTSAT. OBLIGATIONER M.V. FORDELT EFTER UDSTEDER 1997 FORDELT PÅ STØRRELSESGRUPPER (NY GRUPPERING)

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

-mio.kr.-

Bogført værdi
5.1 Skatkammerbeviser

17.245

3.345

2.730

5.2 Statsgældsbeviser

10.615

1.065

1.210

5.3 Andre obligationer udstedt af staten, herunder Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

44.191

5.592

3.777

5.4 Obligationer udstedt af kommuner

129

93

341

5.5 Realkreditobligationer

62.423

11.455

9.608

5.6 Kreditforeningen af kommuner i Danmark

1.245

239

388

5.7 Dansk Landbrugs Realkreditfond

1.377

145

409

5.8 Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

654

294

1.056

5.9 Danmarks Skibskreditfond

5.543

443

343

5.10 Kongeriget Danmarks Fiskeribank

58

-

1

5.11 Færøernes Realkreditinstitut

-

-

-

5.12 Andre obligationsudstedende institutter

1.999

393

308

5.13 Koncessionerede selskaber og erhvervsvirksomheder

1.868

686

344

5.14 Andre obligationer m.v. (herunder udenlandske)

95.184

3.083

902

  I alt

242.532

26.833

21.418

tabel 4.5 fortsættes

BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER

TABEL 4.5 FORTSAT. OBLIGATIONER M.V. FORDELT EFTER UDSTEDER 1997 FORDELT PÅ STØRRELSESGRUPPER (NY GRUPPERING)

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

-mio.kr.-

Pålydende værdi
5.1 Skatkammerbeviser

17.413

3.384

2.769

5.2 Statsgældsbeviser

10.548

1.057

1.204

5.3 Andre obligationer udstedt af staten, herunder Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

42.848

5.329

3.565

5.4 Obligationer udstedt af kommuner

116

18

367

5.5 Realkreditobligationer

60.735

11.050

9.132

5.6 Kreditforeningen af kommuner i Danmark

897

235

305

5.7 Dansk Landbrugs Realkreditfond

1.375

142

417

5.8 Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

7.690

301

1.075

5.9 Danmarks Skibskreditfond

4.176

307

240

5.10 Kongeriget Danmarks Fiskeribank

54

-

1

5.11 Færøernes Realkreditinstitut

-

-

-

5.12 Andre obligationsudstedende institutter

1.828

391

309

5.13 Koncessionerede selskaber og erhvervsvirksomheder

1.881

721

343

5.14 5.14 Andre obligationer m.v. (herunder udenlandske)

94.132

30.985

905

  I alt

243.692

53.919

20.630

tabel 4.5 fortsættes

BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER

TABEL 4.5 FORTSAT. OBLIGATIONER M.V. FORDELT EFTER UDSTEDER

 

1997

1996

1995

-mio.kr.-

Pålydende værdi
5.1 Skatkammerbeviser

23.566

22.547

35.734

5.2 Statsgældsbeviser

12.808

32.149

23.238

5.3 Andre obligationer udstedt af staten, herunder Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

51.743

45.361

44.400

5.4 Obligationer udstedt af kommuner

501

83

23

5.5 Realkreditobligationer

80.917

68.866

54.953

5.6 Kreditforeningen af kommuner i Danmark

1.437

834

366

5.7 Dansk Landbrugs Realkreditfond

1.933

1.836

1.630

5.8 Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

9.066

7.987

969

5.9 Danmarks Skibskreditfond

4.723

2.640

2.494

5.10 Kongeriget Danmarks Fiskeribank

55

91

73

5.11 Færøernes Realkreditinstitut

-

-

1

5.12 Andre obligationsudstedende institutter

2.527

3.845

2.957

5.13 Koncessionerede selskaber og erhvervsvirksomheder

2.944

1.369

2.042

5.14 5.14 Andre obligationer m.v. (herunder udenlandske)

126.022

92.344

74.783

  I alt

318.241

279.952

243.663


Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet september 1998
Elektronisk version ved Net Bureauet