//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Rapport om fastsættelse af maksimal grundlagsrente 1997 


Bunden af teksten Forside 

 

Dokumentet har følgende Styringsinformationer

Titel: Rapport om fastsættelse af maksimal grundlagsrente
Under titel: -
Forfatter -
Anden bidragyder -
Udgiver/forlægger Finanstilsynet
Ansvarlig instition Finanstilsynet
Copyright Finanstilsynet
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes
Serietitel og nummer -
Noter og andre oplysninger -
Emneord Finanstilsynet, finanstilsyn, Økonomiministeriet, livsforsikringsselskab, tværgående pensionskasse, direktiv, 1. livsforsikringsdirektiv, 79/267/EØF, artikel 17, 3. livsforsikringsdirektiv, 92/96/EØF, artikel 18, lov om forsikringsvirksomhed, grundlagsrentebekendtgørelse, livsforsikring, maksimal grundlagsrente, livsforsikringsvirksomhed, teknisk grundlag, rentesats, rentegaranti, grundlagsrenteudvalg,

Danish Financial Supervisory Authority, Danish, Financial, Supervisory, Authority, Supervision, Ministry of Economic Affairs, life assurance company, pension fund, EEC, Directive, first life assurance directive, 79/267/EEC, article 17, third life asssurance directive, 92/96/EEC, article 18, Danish act on Insurance Business, Danish act on supervision of company pension funds, rate of interest, interest rate guarantee, executive order, technical rate of interest, life assurance business.

Resumé .I slutningen af 1993 nedsatte Finanstilsynet det såkaldte Grundlagsrenteudvalg. Udvalget bestod af repræsentanter for Assurandør-Societetet, AMPR - Arbejdsmarkedspensionsrådet, AMP-samarbejdet, Den danske Aktuarforening og Finanstilsynet. Udvalget havde ikke noget egentligt kommissorium. Resultatet af udvalgets arbejde skulle indgå i Finanstilsynets overvejelser vedrørende fastsættelsen af den maksimale grundlagsrente, der fra 1. juli 1994 måtte anvendes af livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser ved tegning af forsikringer.

 Rapporten gennemgår de regler, der er fastsat af Finanstilsynet, og beskriver Grundlagsrenteudvalgets overvejelser, der har dannet baggrund for reglerne dels om fastsættelse af maksimal grundlagsrente dels om fastsættelse af undtagelses- og overgangsbestemmelser. I rapporten beskrives endvidere en række principielle afgørelser, som Finanstilsynet har truffet vedrørende anvendelse af grundlagsrente.

Sprog dansk - dan
ISBN ISBN 87-7011-169-3
ISSN -
Pris Elektronisk udgave på internettet 0 DDK.

Den trykte udgave koster 40 DDK og sælges gennem boghandlere.

URL http://www.ftnet.dk
Alternativ URL -
Version Version 1.0
Versionsdato 19971210
Format gif html
Inventarliste -
Den trykte udgaves ISBN ISBN 87-7011-168-5
Den trykte udgaves ISSN -
Publicerings standard nr. 1.0


Toppen af teksten Forside   
Udgivet af Finanstilsynet 11. december 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet