EU-kapitaltest

Herunder er de endelige, individuelle resultater for de fire danske banker - Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i EU kapitaltesten 2012.

Kapitaltesten har til formål at sikre, at de deltagende institutter inden juli 2012 opbygger en stødpude for at opnå en egentlig kernekapital på 9 pct. med fuld indregning af statseksponeringer til markedsværdi per ultimo september 2011. Stødpuden er tænkt som et midlertidigt løft for at afhjælpe den aktuelle uro på de finansielle markeder.

Individuelle testresultater

Links

Danske Bank

Jyske Bank

Nykredit

Sydbank

Kontakt

Jan Overgaard Olesen
Vicekontorchef