Temaundersøgelse om bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde

26-09-2023

Med udgangen af juni 2023 var der placeret over 1.200 mia. kr. i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde, der primært henvender sig til almindelige private investorer, også kaldet detailinvestorer. Finanstilsynet har i forbindelse med det løbende tilsyn observeret en række afdelinger med utilstrækkelige afkast over en længere årrække, høje omkostninger – eller begge dele.

 

Finanstilsynet har derfor gennemført en temainspektion om bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger. Via outlier-analyser udvalgte Finanstilsynet syv afdelinger i investeringsforeninger og værdipapirfonde, der havde et utilfredsstillende afkast eller høje omkostninger. Analyserne var baseret på data for afkast og omkostninger over en længere periode på minimum tre år og op til ti år. I analysen indgik data for afdelingernes absolutte afkast og relative afkast, dvs. afkast sammenholdt med benchmark eller investeringsmålsætning, og en sammenligning af afkast og omkostninger med andre afdelinger med en tilsvarende investeringsstrategi.  Fælles for de udvalgte afdelinger var, at de gennem flere år havde leveret et afkast der var mellem 3 og 14 procentpoint lavere end de respektive afdelingers benchmark eller relevant sammenligningsindeks. Alle afdelinger, på nær én, havde nogle af de absolut højeste omkostninger sammenholdt med lignende afdelinger. 

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet den rapportering for de udvalgte afdelingers afkast og omkostninger for perioden 2017-2021, som bestyrelserne modtog fra de respektive investeringsforvaltningsselskaber. Finanstilsynet gennemgik også bestyrelsernes styringsdokumenter for evaluering og håndtering af afkast og omkostninger.

Der er alene medtaget aktivt forvaltede afdelinger med henblik på at undersøge, om bestyrelserne vurderer, at den aktive forvaltning reelt tilfører værdi til investorerne. 

Formålet med inspektionen var at få belyst, om bestyrelser i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde evaluerer afkast og omkostninger tilstrækkeligt, og om de reagerer rettidigt og hensigtsmæssigt på et utilfredsstillende afkast eller høje omkostninger.  

Læs hele rapporten

Læs de enkelte redegørelser:

 

Senest opdateret 26-09-2023