Temaundersøgelse om omkostnings- og gebyroplysninger

31-01-2023

Investorbeskyttelsesreglerne er centrale i forhold til at sikre, at investorer kan have tillid til, at den rådgivning og de oplysninger, de modtager i forbindelse med handel med finansielle produkter, er korrekt. Det er derfor afgørende, at udbydere af finansielle produkter lever op til reglerne på området og løbende tilpasser sig nye regler.

 

Med ikrafttrædelsen af MiFID II blev der stillet skærpede krav til, hvordan pengeinstitutter oplyser kunder om omkostninger og gebyrer både før og efter en handel. Reglerne er særligt skærpede for detailinvestorer. Reguleringen er fastsat i §§ 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 191 af 31. januar 2022 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (investorbeskyttelsesbekendtgørelsen) samt i artikel 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (MiFID II delegerede forordning).

På den baggrund har Finanstilsynet fra maj 2022 til januar 2023 gennemført en temainspektion i form af funktionsinspektioner i seks pengeinstitutter med fokus på institutternes udarbejdelse, kontrol og udsendelse samt præsentationen af de årlige oplysninger til kunder om omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice (ex post-oplysninger). Inspektionen omfattede ex post-oplysninger om omkostninger og gebyrer til detailkunder, der gives i forbindelse med investeringsrådgivning eller execution only-transaktioner.

Denne rapport indeholder Finanstilsynets væsentligste observationer under temainspektionen, herunder eksempler på god praksis og områder, hvor der er plads til forbedring.

Rapportens konklusioner er relevante for andre pengeinstitutter, som distribuerer investeringsprodukter, og rapportens konklusioner er i vidt omfang relevant for øvrige typer af værdipapirhandlere, herunder fondsmæglerselskaber.

 

Senest opdateret 31-01-2023