Undersøgelse af pengeinstitutternes kunderådgivning om indlånsrenter

12-12-2023

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan udvalgte pengeinstitutter rådgiver kunder om muligheden for en bedre rente på deres indestående. Baggrunden er det højere renteniveau i Danmark, hvor pengeinstitutterne, på trods af øget indtjening, har været tilbageholdende med at hæve indlånsrenten.

Pengeinstitutter har pligt til at rådgive deres kunder om den bedst mulige rente på indlån, når de er i kontakt med kunderne. Undersøgelsen viser, at institutterne ikke fuldt ud lever op til dette krav.

God skik-reglerne giver et pengeinstitut pligt til at rådgive når ”omstændighederne tilsiger det”. Finanstilsynet har overordnet fundet tre situationer, hvor Finanstilsynet mener, at pengeinstitutterne efter omstændighederne har en rådgivningspligt, og dermed pligt til at rådgive forbrugeren om forrentning af deres indestående. De tre situationer er, når et pengeinstitut:

  • konkret behandler en forbrugers økonomi,
  • i øvrigt er i kontakt med en forbruger, og rådgiveren har adgang til oplysninger om kundens økonomi,
  • markedsfører sig med en særlig type rådgivningskoncept og/eller -politik.

Læs hele rapporten: Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutternes overholdelse af rådgivningsforpligtelsen i relation til indlånsrenter

Senest opdateret 12-12-2023