Undersøgelse – skadesanmeldelser på tilvalgsforsikringen kan gøre hovedforsikringen dyrere

23-07-2022

En undersøgelse fra Finanstilsynet konkluderer, at en række forsikringsselskaber anvender skadesanmeldelser på tværs af deres forsikringsprodukter til at danne sig et samlet risikobillede af kunden. Til trods for, at alle undersøgte selskaber har denne praksis, er det ikke alle undersøgte selskaber, som oplyser kunderne om dette.

Skadeforsikringsselskaberne foretager en risikovurdering af kundeforholdene, der går på tværs af kundens forskellige forsikringsprodukter og på tværs af hovedforsikringer og tilvalgsforsikringer. Finanstilsynet vurderer, at en sådan risikovurdering som udgangspunkt ikke er i strid med reglerne om god skik.

Men hvis et skadeforsikringsselskab foretager en risikovurdering af en kunde, hvor skadesanmeldelser på kundens forskellige forsikringsprodukter indgår i et samlet risikobillede, skal selskabet informere kunden om dette og om, hvilke konsekvenser det kan have. En ny kunde skal have informationen, inden vedkommende tegner flere forsikringer hos selskabet, og en eksisterende kunde skal have informationen, inden vedkommende tegner yderligere forsikringer. Informationen skal også fremgå af forsikringsbetingelserne.

Læs undersøgelsen.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet sendt en vejledende udtalelse til alle skadesforsikringsselskaber. Selskaberne skal informere kunderne om, at skadesanmeldelser kan påvirke den samlede risikovurdering af kundeforholdet .

Find den vejledende udtalelse.

Senest opdateret 23-07-2022