Finanstilsynet fremhæver tre fokusområder efter kortlægning af markedsrentepensioner

25-08-2020

Produktegenskaber, governance og risikostyring samt kommunikation til kunderne vil fremover få et særligt fokus i Finanstilsynets tilsyn med pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Baggrunden er en kortlægning af markedsrenteprodukter i 14 selskaber med en samlet opsparing på 1.100 mia. kr.

Finanstilsynet udgiver i dag rapporten ”Markedsrenteprodukter – tendenser på det danske pensionsmarked.” Rapporten viser, at der er forskelle på både produktegenskaberne og selskabernes tilgang til risikostyring, og det har ført til det forstærkede fokus fra Finanstilsynets side.

”Pensionsopsparing er for de fleste det, der efter pensionstidspunktet skal erstatte en stabil indtægt. I markedsrenteprodukter er der i udgangspunktet større uforudsigelighed om udbetalingerne, og derfor skal selskaberne have fokus på, at produkterne er passende til de givne kundegrupper. Bestyrelserne i selskaberne bør også tage klar stilling til, hvor store udsving i pensionsudbetalingerne de vil tolerere på kundernes vegne, og sikre en god governance og risikostyring, der støtter op om de valg, de træffer,” siger vicedirektør Carsten Brogaard. 

To tredjedele af indbetalingerne er uden garanti

I dag går cirka to tredjedele af pensionsindbetalingerne ind på de ugaranterede markedsrenteprodukter.

Det voksende omfang af pensioner uden garantier letter presset på selskabernes solvens og giver større investeringsfrihed, og det giver mulighed for bedre forrentning af pensionsmidlerne. Men det er samtidig forbundet med større risiko for udsving i pensionen, og i næsten alle markedsrenteprodukter er det kunden, der bærer risikoen. Det betyder, at kunderne kan opleve at få reduceret pensionen, hvis investeringerne udvikler sig i ugunstig retning, eller levetiderne generelt stiger.

Læs hele rapporten: Markedsrenteprodukter - tendenser på det danske pensionsmarked

 

 

 
 

Senest opdateret 25-08-2020