Forsikringsselskabers efterforskning af personskadesager

16-12-2019

Finanstilsynet har fulgt op på en undersøgelse af forsikringsselskaberne brug af efterforskning fra 2016, og har undersøgt om selskaberne overholder god skik, når de bruger efterforskning i forbindelse med personsager.

Den nye undersøgelse viser, at forsikringsselskaberne har udarbejdet og følger interne retningslinjer/forretningsgange for brug af efterforskning, der skal sikre, at de holder sig indenfor rammerne af god skik og kun bruger proportionale metoder.

 

De statistiske oplysninger om brug af efterforskning fra selskaberne svarer stort set til oplysningerne rapporten fra 2016. Dog ses der en svag stigende tendens til brug af efterforskning. Dette begrundes i, at et af de adspurgte selskaber har investeret flere ressourcer i udredningsfunktionen hos selskabet. Det har ført til en væsentlig stigning i dette selskabs efterforskningssager, herunder også en væsentlig stigning i efterforskningssager med brug af observation.

 

Finanstilsynet har i perioden fra 2016 til i dag modtaget 2 borgerhenvendelser om efterforskning, men har i begge tilfælde ikke fundet anledning til at påtale selskabernes adfærd.

 

Læs hele rapporten: Forsikringsselskabers efterforskning af personskadesager 2019

Senest opdateret 16-12-2019