Undersøgelse af livsforsikringsselskaber

14-09-2018

Praksis ved formidling af betaling mellem kunde og forsikringsmægler fra selskabers egenkapital

Baggrund

Finanstilsynet foretog ultimo 2017 en vurdering af, hvilke betingelser et forsikringsselskab skal opfylde, før det er tilladt for selskabet at udbetale midler fra egenkapitalen til en forsikringsmægler. Vurderingen, som blev til på baggrund af en forespørgsel fra branchen, blev offentliggjort i januar 2018.

I forlængelse heraf har Finanstilsynet undersøgt de danske livsforsikringsselskabers og pensionskassers (herefter selskaberne) praksis i de tilfælde, hvor selskaberne formidler betaling fra kunde til forsikringsmægler.

Læs hele rapporten her.

Senest opdateret 14-09-2018