Finanstilsynets rapport om information og rådgivning om pensions- og forsikringsforhold ved jobskifte

05-01-2018

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan en række livs- og pensionsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser pensionskasser i praksis efterlever reglerne i god skik-bekendtgørelsen i deres kundekommunikation, når en kunde som følge af skifte af pensionsselskab i forbindelse med jobskifte beder om at få overført pensionsmidler fra sit tidligere selskab til sit nye selskab i henhold til jobskifteaftalen. Undersøgelsen lagde også vægt på rådgivningen om forsikringsdækningerne ved jobskifte, fordi førtidspensionsreformen i 2013 og sygedagpengereformen i 2014 medførte ændringer i forsikringsdækningerne ved invaliditet i flere af pensionsselskaberne.

 

Finanstilsynet vurderer, at overførsel af pensionsmidler foregår uden de store problemer, og at selskabernes rådgivning sker i overensstemmelse med reglerne om god skik. Til gengæld konstaterer Finanstilsynet, at der er relativt store forskelle i selskabernes rådgivning om forsikringsdækningerne og disses samspil med de offentlige ydelser.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskaberne bevæger sig på kanten af deres rådgivningsforpligtigelse i henhold til god skik bekendtgørelsen. På baggrund af denne undersøgelse og for at understrege vigtigheden af rådgivning på området, vil Finanstilsynet foretage en ny undersøgelse i branchen efter 12 måneder for at sikre sig, at selskaberne efterlever Finanstilsynets fortolkning af god skik i forbindelse med deres rådgivning om forsikringsdækningerne. Ydermere opfordrer Finanstilsynet branchen til at overveje en opdatering af jobskifteaftalen.

 

Læs hele rapporten her.

 

Senest opdateret 05-01-2018