Finanstilsynets rapport om skift af risikoprofil i markedsrenteprodukterne til pensionsopsparing

13-07-2017

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan en række livs- og pensionsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser efterlever reglerne i god skik-bekendtgørelsen, når en kunde ønsker at skifte risikoprofil indenfor et markedsrenteprodukt og/eller skifte til et andet markedsrenteprodukt

Finanstilsynet konstaterer, at der er relativt store forskelle i selskabernes selvbetjeningsløsninger til kunderne med dertilhørende guider og test af kundernes risikovillighed.

 

Finanstilsynet vurderer, at det følger af § 8 i god skik-bekendtgørelsen, at selskaberne med selvbetjeningsløsninger er forpligtede til:

  • at have investeringsguider og test, så kunderne kan blive oplyst om og tage stilling til risici ved forskellige typer investeringer i forhold til egen risikovillighed

  • at have advarsler inden eksekvering, hvor indholdet og konsekvenserne af valget gøres klart for kunden

Læs den fulde rapport: Finanstilsynets rapport om skift af risikoprofil i markedsrenteprodukterne til pensionsopsparing 

 

Senest opdateret 13-07-2017