Lønpolitik i mindre finansielle virksomheder

04-01-2017

Sammenfatning

Finansielle virksomheder skal vedtage en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse med henblik på at undersøge, hvordan dette krav udmønter sig i praksis i fem mindre pengeinstitutter og fem mindre fondsmæglerselskaber.

Temaundersøgelsens konklusioner er:

  • I de tilfælde, hvor virksomhederne bruger variabel løn, er det svært at udlede af lønpolitikkerne, hvordan virksomheden aflønner sine ansatte. Lønpolitikken ses ikke at være tilpasset virksomhedens forhold. Generelt rejser undersøgelsen tvivl om, hvorvidt lønpolitikken reelt danner ram-men for virksomhedens aflønning, eller om lønpolitikken blot gengiver lovgivningens krav for at opfylde formalia.
  • Virksomhederne skal omsætte lovgivningens krav til en politik baseret på den enkelte virksomheds forretningsmodel og strategi og de risici, der er forbundet med dem. En lønpolitik, der alene gengiver lovgivningens krav, er indholdsløs og kan ikke anses for at være i overensstemmelse med eller fremme en sund og effektiv risikostyring.
  • Der er en tendens til, at virksomhederne ikke anser engangsudbetalinger og bonus i ekstraordinære tilfælde som variabel løn.
  • Tildeler en virksomhed engangsudbetalinger eller bonus i ekstraordinære tilfælde, anvender virksomheden variabel løn. Det skal fremgå af lønpolitikken, som også skal indeholde en ramme og retningslinjer for brug af denne type variabel løn, i det omfang bestyrelsen, direktionen eller andre væsentlige risikotagere kan opnå denne type løn.
  • De særlige krav, der gælder for variabel løn til væsentlige risikotagere, er ikke afspejlet i ansættelseskontrakterne. Det indikerer, at virksomhederne ikke har etableret et aftaleretligt grundlag, som sikrer, at de kan håndhæve de vilkår, der gælder for variabel løn til væsentlige risikotagere. 
  • Virksomhederne skal sikre sig, at de i visse tilfælde kan undlade at udbetale udskudt variabel løn og kan kræve allerede udbetalt variabel løn tilbagebetalt. For at efterleve disse krav skal virksomhederne sikre, at der foreligger et aftaleretligt grundlag mellem virksomheden og medarbejderen. 

Finanstilsynet forventer at meddele en række reaktioner som opfølgning på temaundersøgelsen.

 

Læs hele rapporten.

Senest opdateret 04-01-2017