Overførselstider ved bankskifte

23-09-2016

Finanstilsynet har undersøgt problemstillingen om lange overførselstider ved bankskifte. Det er sket på baggrund af bl.a. medieomtale af kunder, der oplevede, at det tog urimelig lang tid at skifte pengeinstitut.

Finanstilsynet tog i slutningen af sidste år kontakt til Finansrådet og virksomheden e-nettet, som står for bankernes fælles infrastruktur for overførsel af konti. Informationerne herfra viste, at problemet særligt kunne henføres til et enkelt institut. Finanstilsynet indhentede på denne baggrund en redegørelse fra instituttet. Banken oplyste i redegørelsen, at de lange overførselstider skyldtes, at der i en periode havde været særlige tekniske og organisatoriske udfordringer i forbindelse med overførelsen af engagementer.

Instituttet tilkendegav endvidere overfor Finanstilsynet, at problemet fremadrettet skulle være løst efter iværksættelsen af en række nye tiltag, og at overførselstiderne ved bankskifte var bragt ned igen efter at have været for lange i en periode.

Finanstilsynet har i forlængelse heraf kontaktet Finansrådet for at få oplyst de aktuelle overførselstider for bankskifte generelt i sektoren.

Finansrådet har oplyst, at pengeinstitutterne i perioden fra 12. januar 2015 til 4. september 2016 har nedbragt antallet af engagementer, som afventer overførsel, fra 21.220 stk. til 12.056 stk. I samme periode er antallet af engagementer med en overførselstid på mere end 90 dage nedbragt fra 7.077 stk. til 1.169 stk.

Finanstilsynet kan på denne baggrund konstatere, at problemerne med lange overførselstider er reduceret væsentligt, og at bankkunder generelt kan skifte bank inden for rimelig tid.

Den 18. september 2016 trådte der  nye regler om flytning af betalingskonti i kraft.  Ifølge disse regler skal en flytning af betalingskonti være gennemført indenfor 12 dage, så kunden kan foretage transaktioner fra kontoen den 13. dag. De nye regler gælder kun betalingskonti, men ikke andre kontoformer som fx pensionskonti og børneopsparingskonti, hvor overførselstiden vil kunne være længere.      

 

 

Senest opdateret 23-09-2016