Når indbetaling til arbejdsmarkedspension ophører

20-07-2016

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan og i hvilket omfang pensionsselskaberne lever op til de forbrugerbeskyttende regler, når kundernes indbetalinger til pensionsopsparingen ophører i forbindelse med pensionskundens jobskifte, afskedigelse, orlov eller sygdom.

Undersøgelsen er gennemført som led i Finanstilsynets generelle tilsyn med selskabernes overholdelse af god skik-reglerne i lov om finansiel virksomhed og i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. God skik-reglerne fastslår bl.a., at forsikringsselskaber skal behandle kunderne redeligt og loyalt og yde rådgivning, når kunderne anmoder om det, eller omstændighederne tilsiger det.  

 

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan pensionsselskaberne skriftligt orienterer kunderne om deres muligheder, når indbetalingerne ophører, herunder om og hvordan pensionsselskaberne orienterer om fordele og ulemper ved de enkelte valg samt om eventuelle omkostninger forbundet hermed.

 

Derudover har Finanstilsynet undersøgt, hvad pensionsselskabernes praksis er i de tilfælde, hvor kunden ikke foretager et aktivt valg.

Læs hele rapporten "Når indbetaling til arbejdsmarkedspension ophører."

 

Senest opdateret 20-07-2016