Finanstilsynets temaundersøgelse på aflønningsområdet

20-04-2016

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om 17 større finansielle virksomheders overholdelse af krav om oplysning i årsrapporten vedrørende aflønning.

Temaundersøgelsen har vist, at nogle virksomheder ikke oplyser om det samlede vederlag for hele regnskabsåret for personer, der alene har fungeret som ledelsesmedlem i en del af regnskabsåret. En del af de undersøgte virksomheder undlader endvidere at angive lønoplysninger for ledelsesmedlemmer med navns nævnelse.

For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelser og diverse goder til ledelsesmedlemmer håndteres oplysning herom forskelligt blandt de undersøgte virksomheder.

Undersøgelsen har endvidere vist, at en del af de undersøgte virksomheder ikke betaler særskilt bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmer, der tillige bestrider en direktørpost i samme koncern.

Læs hele Finanstilsynets redegørelse her.

Senest opdateret 20-04-2016