Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

02-12-2015

Aflønningsreglerne er implementeret i Danmark i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. Som følge af den danske politiske aftale om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor fra august 2010 gælder de danske aflønningsregler for samtlige finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder i Danmark.

Alle virksomheder omfattet af aflønningsreglerne har pr. 1. maj 2015 indberettet en række oplysninger om aflønning af virksomhedens bestyrelse, direktion og såkaldte ”væsentlige risikotagere” vedrørende aflønning optjent i regnskabsåret 2014 til Finanstilsynet

Denne analyse opsummerer de aflønningstendenser og aflønningspraksisser, som Finanstilsynet på baggrund af de indberettede oplysninger har erfaret.

 

Senest opdateret 02-12-2015